Avgifter

Avgifter för juniorer inom EIF Handbollsektionen – 2023/24

uppdaterad 12.9.2023

Säsong avgift

För att kunna täcka kostnaderna som uppkommer från serieavgifter, domararvoden, turneringsavgifter och övriga fort- löpande kostnader inom hanbollsverksamheten uppbär föreningen en säsongsavgift :

  • MINI : 100€
  • F-E : 150€
  • D-C : 180€
  • A-B : 200 €
Medlem avgift

Ekenäs IF Handboll medlemsavgiften för 2022 är 20€.

För juniorer betalas avgiften samtidigt som säsongavgifterna.

Föräldrarna är också välkomna som understödande medlemmar. Ju flera medlemmar vi är inom EIF Handboll, desto större blir vårt bidrag från kommunen.

Försäkring

En giltig försäkring är nödvändig för att delta i träningar och/eller matcher.

Licens för matcher

Alla spelare bör ha en i kraft varande licens för att kunna delta i av Handbollsförbundet arrangerade matcher och serier, samt nationella eller internationella turneringar.

Märk att licenserna är i kraft årligen under tiden 1.7 – 30.6.

Var och en betalar sin licens själv via https://info.suomisport.fi

Prislista 2021-2022 (på finska)

Mera information hittar du på finnhandball.net

Obs : Den som bara vill prova sig fram kan köpa en tillfällig 7 dagars licens just före turneringen

Övrigt

Det kan eventuellt förekomma någon kostnad för kläder