Medlemskap

Ekenäs IF Handboll medlemsavgiften för 2022 är 20€.

För juniorer betalas avgiften samtidigt som säsongavgifterna.

Föräldrarna är också välkomna som understödande medlemmar. Ju flera medlemmar vi är inom EIF Handboll, desto större blir vårt bidrag från kommunen.